Author Archives: admin

Săn hạt đậu thần

Điều kiện để hạt đậu có thể sinh trưởng và khi thu hoạch được: – hạt đậu chỉ  trồng được trong chậu SINH TRƯỞNG – người chơi hoàn thành hết..

Lão nông thân thiện

Điểm thân thiện có được nhờ đi sửa chữa máy móc giúp bạn bè, mua hàng của bạn bè, bắt côn trùng bên nhà bạn. khi đạt  được các mốc..